Rød glente

Havørn

Rørhøg

Blå kærhøg

Spurvehøg

Musvåge

Fiskeørn

Tårnfalk