Strandskade

Lille præstekrave

Hjejle

Vibe

Brushane

Stor regnspove

Lille regnspove

Hvidklire

Almindelig ryle